TKP HEADLINE

ถ้ำเขาย้อย (Khao Yoi Cave)            ถ้ำเขาย้อย (Khao Yoi Cave) อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเขาย้อยอยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22กิโลเมตร ลักษณะของถ้ำเขาย้อย จะเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ บริเวณด้านหน้าจะมีลานจอดรถที่กว้างขวาง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการ จอดรถ การพับกระจกรถ เพราะว่าพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ถ้ำเขาย้อยมีลิงอาศัยอยู่มากมาย ถ้านักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รถยนต์อาจไดรับความเสียหายได้ และไม่แนะนำให้อาหารลิงบริเวณลานจอดรถหน้าถ้ำเขาย้อย เนื่องจากการให้อาหารอาจจะทำให้ลิงมาแย่งอาหารจากมือทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ ถ้านักท่องเที่ยวต้องการให้อาหารลิงสามารถให้ได้ในที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้นบริเวณทางเข้าถ้ำเขาย้อยมีอยู่ 2 ทาง ทางแรกจะเป็นบริเวณตรงกลางภูเขาหิน เป็นทางเข้าไปสักการะพระพุทธไสยาสน์ พระพุทธบาทจำลอง และพระเจ้าอู่ทอง ด้านในจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ทางที่สองจะมีบันไดขึ้นไป

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านทาน ต้นแบบ
            “การจัดการเรียนรู้การเกษตรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารปลอดภัย”ซึ่งมีสาระสำคัญอธิบายได้ ดังนี้ การจัดการเรียนรู้การเกษตรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กศน.ตำบลบ้านทาน ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเกษตรธรรมชาติอย่างยั่งยืนคือ การเรียนรู้ปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลย หากจะใช้ปุ๋ยหมัก ที่ไม่ทำให้ดินแห้งทำให้ดินอุ่น และไม่ทำให้ดินแข็ง ใช้วิธีการดูแลรักษาและปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์พืชผลจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดิน ดังนั้น การที่จะทำให้ดินแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นั้น หลักการพื้นฐานคือไม่ทำให้ดินสกปรก ทำให้ดินมีชีวิตชีวา และทำให้ดินที่รากของพืชแผ่ขยายได้ดีพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกก็จะให้ผลผลิตที่ดี"

เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ


นายสุเทพ พิมพ์ศิริ ประธานธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ ควบตำแหน่งประธานธนาคารต้นไม้ภาคตะวันตก บอกเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ให้ฟังว่า ตนมีอาชีพรับจัดสวน และไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แต่ได้มาแต่งงานและมีครอบครัวที่นี่ และเมื่อก่อนที่บ้านถ้ำเสือเองก็ทำเกษตรเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีในการทำเกษตร
อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีเวียนศาลาประเพณีเวียนศาลา เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยงปฏิบัติสืบทอดกันมานับร้อยปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน จะทำในวันแรมของเดือน 5 และเดือน 11 ของทุก ๆ ปีเป็นงานประจำปีอย่างหนึ่งของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์


หมู่บ้านน้ำทรัพย์ ราษฎรได้เข้ามาอยู่อาศัยทำกินพร้อมๆกับการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน (พ.ศ. 2505)  ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเขื่อนแก่งกระจาน ต่อมาเมื่อมีการปิดกั้นเขื่อนแก่งกระจาน  ชาวบ้านจึงอพยพหนีน้ำท่วมขึ้นมาหลายครั้ง จนพ้นเขตน้ำท่วม  และขยายพื้นที่ทำกิน
อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านยางน้ำกลัดใต้ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อยู่ในชุมชนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยง   อ่านเพิ่มเติม...

โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ


บ้านถ้ำเสือ มีความเป็นมาจากคำบอกเล่าตั้งแต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 เป็นป่าดงดิบคนที่เดินทางผ่านมาแถบนี้พอเวลาใกล้ 4 โมงเย็นต้องขึ้นห้างเพื่อพักหลบสัตว์ดุร้าย ละแวกนี้จะมืดเร็ว มีสัตว์ป่ามากมาย มีช้าง ม้า เสือ กระทิงอาศัยอยู่ มีชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่เหมาะต่อการเกษตรจึงได้เริ่มตั้งหมู่บ้านถางป่าส่วนหนึ่งเป็นที่เพาะปลูก ประมาณ พ.ศ. 2517
อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณี กินข้าวห่อกะเหรี่ยง
ชาวไทยกะเหรี่ยงในเขตตำบลยางน้ำกลัดเหนือ และตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีประเพณีที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน นั่นก็คือประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง โดยถือเป็นโอกาสสำคัญที่ญาติพี่น้องจากต่างถิ่นจะได้มาเจอกันและแบ่งปันข้าวห่อและประกอบพิธีเรียกขวัญ ปัดเป่าเคราะห์ร้ายตามความเชื่อ   อ่านเพิ่มเติม...

วัดมณีเลื่อน

วัดมณีเลื่อนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
 ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมณีเลื่อน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยพระอธิการอุ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีเลื่อนเเละเป็นผู้ริเริ่มตั้งขึ้นโรงเรียนวัดมณีเลื่อน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2479...อ่านเพิ่มเติม

บ้านน้ำทรัพย์หมู่บ้านที่เพียบพร้อมล้อมรอบด้วยภูเขา กลางเขา กลางดง ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 60 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแก่งกระจาน 20 กิโลเมตร แต่กลับมีหมู่บ้านเข้มแข็งด้วยวิถีพอเพียงที่มั่นคง สร้างเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ทุกครัวเรือน ตามทฤษฎีพอกินพอใช้ไม่ฟุ้งเฟ้อ จนนำไปสู่ความมั่งคั่งทางฐานะ พร้อมความสุขที่ยั่งยืนตามแนวทางแบบเรียบง่าย
อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand