TKP HEADLINE

ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ


นายสุเทพ พิมพ์ศิริ ประธานธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ ควบตำแหน่งประธานธนาคารต้นไม้ภาคตะวันตก บอกเล่าถึงการเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ให้ฟังว่า ตนมีอาชีพรับจัดสวน และไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แต่ได้มาแต่งงานและมีครอบครัวที่นี่ และเมื่อก่อนที่บ้านถ้ำเสือเองก็ทำเกษตรเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีในการทำเกษตร
อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีเวียนศาลาประเพณีเวียนศาลา เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวกะเหรี่ยงปฏิบัติสืบทอดกันมานับร้อยปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน จะทำในวันแรมของเดือน 5 และเดือน 11 ของทุก ๆ ปีเป็นงานประจำปีอย่างหนึ่งของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์


หมู่บ้านน้ำทรัพย์ ราษฎรได้เข้ามาอยู่อาศัยทำกินพร้อมๆกับการสร้างเขื่อนแก่งกระจาน (พ.ศ. 2505)  ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเขื่อนแก่งกระจาน ต่อมาเมื่อมีการปิดกั้นเขื่อนแก่งกระจาน  ชาวบ้านจึงอพยพหนีน้ำท่วมขึ้นมาหลายครั้ง จนพ้นเขตน้ำท่วม  และขยายพื้นที่ทำกิน
อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านยางน้ำกลัดใต้ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อยู่ในชุมชนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมกะเหรี่ยง   อ่านเพิ่มเติม...

โฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ


บ้านถ้ำเสือ มีความเป็นมาจากคำบอกเล่าตั้งแต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 เป็นป่าดงดิบคนที่เดินทางผ่านมาแถบนี้พอเวลาใกล้ 4 โมงเย็นต้องขึ้นห้างเพื่อพักหลบสัตว์ดุร้าย ละแวกนี้จะมืดเร็ว มีสัตว์ป่ามากมาย มีช้าง ม้า เสือ กระทิงอาศัยอยู่ มีชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่เหมาะต่อการเกษตรจึงได้เริ่มตั้งหมู่บ้านถางป่าส่วนหนึ่งเป็นที่เพาะปลูก ประมาณ พ.ศ. 2517
อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณี กินข้าวห่อกะเหรี่ยง
ชาวไทยกะเหรี่ยงในเขตตำบลยางน้ำกลัดเหนือ และตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีประเพณีที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน นั่นก็คือประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง โดยถือเป็นโอกาสสำคัญที่ญาติพี่น้องจากต่างถิ่นจะได้มาเจอกันและแบ่งปันข้าวห่อและประกอบพิธีเรียกขวัญ ปัดเป่าเคราะห์ร้ายตามความเชื่อ   อ่านเพิ่มเติม...

วัดมณีเลื่อน

วัดมณีเลื่อนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
 ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมณีเลื่อน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยพระอธิการอุ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีเลื่อนเเละเป็นผู้ริเริ่มตั้งขึ้นโรงเรียนวัดมณีเลื่อน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2479...อ่านเพิ่มเติม

บ้านน้ำทรัพย์หมู่บ้านที่เพียบพร้อมล้อมรอบด้วยภูเขา กลางเขา กลางดง ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 60 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแก่งกระจาน 20 กิโลเมตร แต่กลับมีหมู่บ้านเข้มแข็งด้วยวิถีพอเพียงที่มั่นคง สร้างเศรษฐกิจชุมชนมีรายได้ทุกครัวเรือน ตามทฤษฎีพอกินพอใช้ไม่ฟุ้งเฟ้อ จนนำไปสู่ความมั่งคั่งทางฐานะ พร้อมความสุขที่ยั่งยืนตามแนวทางแบบเรียบง่าย
อ่านเพิ่มเติม...

พระธาตุเมิงเกลิง

 พระธาตุเมิงเกลิง เป็นสถานท่องเที่ยว เช็คอิน บนภูเขาสูง อยู่ในพื้นที่บ้านพุพลูบน หมู่ 4 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  อ่านเพิ่มเติม...

หมู่บ้านเชิงอนุรักษ์


 บ้านวังนางนวล หมู่ที่ 6 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเชิงเกษตร และหมู่บ้านได้รับคัดเลือกจาก กองรักษาความมั่นคงภายในและจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นตัวแทนในการเข้าประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2551
อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand